Ophrys sphegodes Miler subsp. litigiosa (Camus) Becherer.

Etimologia: Ophrys, del grec ophrus (cella) perque s'usaven per tenyir les celles  i també perque els labels son molt pilosos; sphegodes del llatí sphaera (esfera), perque el label es arrodonit i convex com mitja esfera i litigiosa del llatí litigiosus (dubtós).

Nom popular:


Lluis Salvador
Ophrys sphegodes subsp. litigiosa