Ophrys insectifera L. subsp. insectifera

Etimologia: Ophrys, del grec ophrus (cella) perque s'usaven per tenyir les celles  i també perque els labels son molt pilosos i insectifera del llatí insectifera (com un insecte) per la semblança del label a un insecte.

Nom popular: Abellera mosquera.


Xavier Feixa
Ophrys insectifera subsp. insectifera