Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard;

EtimologiaAnacamptis,  etimologia confusa. Sembla venir del grec ana (esquena o part del darrera) y kampteïn (doblegat),  relatiu posiblement a els polinis o potser pels sèpals corbats enfora; i pyramidalis del llatí (piramidal) per la forma de la inflorescència.

Nom popular: Barretet piramidal.


Xavier Feixa
Anacamptis pyramidalis